Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KINH THÀNH HUẾ

kinh đô các triều vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, khởi công từ thời Gia Long (1802) và đạt tới quy mô hoàn chỉnh dưới triều Minh Mạng (1820 - 40), được bổ sung ở các thời vua Nguyễn tiếp theo, xây dựng thành một tổng thể kiến trúc đô thị phong kiến độc đáo và đa dạng. Trung tâm là khu Đại Nội với gần 140 công trình, mỗi công trình có chức năng riêng biệt, được xây cất và trang trí độc đáo: Ngọ Môn, điện Thái Hoà, sân Đại Triều, cung Diên Thọ, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu, Triệu Miếu, Thái Bình Lâu, Duyệt Thị Đường... là những di tích nghệ thuật tiêu biểu còn lại. Ngoài ra, còn lăng tẩm của các vua Nguyễn ở ngoại vi thành phố, mỗi lăng tẩm là một công trình nghệ thuật hài hoà giữa kiến trúc và cảnh quan. Vd. lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh, lăng Khải Định. Do sự tàn phá của quân đội thực dân Pháp, sau lần thất thủ kinh đô năm 1884, vụ cháy lớn năm 1947, sự huỷ hoại của bom đạn Mĩ năm 1968, ảnh hưởng khí hậu cộng với sự thiếu kinh nghiệm trong việc bảo quản, đã làm cho nhiều cung điện và một số lăng tẩm trở thành phế tích. Năm 1981, UNESCO đã giúp đỡ Việt Nam tu bổ một số di tích tiêu biểu tại khu vực Đại Nội và các lăng tẩm. Ngày 11.12.1993, UNESCO đã cấp bằng công nhận KTH là di sản văn hoá thế giới.