Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIỆT TÁC

tác phẩm và công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực văn học nghệ thuật, văn hoá, khoa học đạt trình độ xuất sắc vượt hơn hẳn các tác phẩm khác về chất lượng và có tác dụng rộng lớn. "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi là một KT trong văn học Việt Nam. "Vân đài loại ngữ" của Lê Quý Đôn là một KT về mặt nghiên cứu khoa học. Trong nền văn hoá của nhân loại cũng như của dân tộc Việt Nam, có nhiều KT còn lại được các thế hệ sau giữ gìn, nghiên cứu và lưu truyền, phát huy dưới nhiều hình thức.