Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÌ THI

thời gian tiến hành thi để kiểm tra kiến thức của người dự thi.

Ở các trường học thường mỗi năm có các kì thi cuối học kì (học kì I, học kì II) hết mỗi cấp học thì có kì thi chuyển cấp hay thi tốt nghiệp. Để tuyển học sinh vào các trường, có các kì thi tuyển sinh.