Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI LƯỢNG

đại lượng vật lí đặc trưng quan trọng nhất của vật chất về cả hai mặt quán tính và hấp dẫn. KL là số đo mức quán tính của một vật; theo định luật 2 Niutơn thì KL quán tính m của vật càng lớn thì gia tốc a mà một lực F truyền cho nó càng nhỏ:

 

KL là số đo mức hấp dẫn vì theo định luật hấp dẫn của Niutơn, hai vật có KL hấp dẫn m1 và m2 hút nhau với lực F = G, r là khoảng cách giữa hai vật, G - hằng số hấp dẫn.

 

Thực nghiệm chứng tỏ rằng tuy hai tính chất quán tính và hấp dẫn là khác nhau nhưng KL hấp dẫn và KL quán tính lại đồng nhất, vì vậy gọi chung là KL. Vật lí cổ điển coi KL của một vật là một đặc trưng bất biến, nhưng trong thuyết tương đối thì định luật bảo toàn khối lượng không còn đúng nữa, KL tăng cùng với vận tốc của vật. Đơn vị KL trong hệ SIkilôgam (kg).