Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

tri thức đã được hệ thống hoá về giới tự nhiên, nghiên cứu những quy luật tồn tại và phát triển của giới tự nhiên; là cơ sở lí luận của kĩ thuật công nghiệp, nông nghiệp, y học, vv.

Theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, có thể phân chia KHTN thành khoa học lí thuyết và khoa học ứng dụng; còn theo đối tượng - KHTN vô cơ và KHTN hữu cơ. KHTN liên hệ chặt chẽ với quá trình sản xuất, nên là một lực lượng sản xuất trực tiếp đặc thù. Vai trò dẫn đầu trong KHTN đang chuyển dần từ vật lí học sang sinh học và điều khiển học. KHTN có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, thể hiện rõ trong cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. Các KHTN khác nhau như toán học, vật lí học, thiên văn học, hóa học, sinh học, địa lí học, hải dương học, khí tượng học... nghiên cứu về các lĩnh vực, bộ phận khác nhau của giới tự nhiên.