Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ QUYỂN

lớp vỏ khí bao quanh một thiên thể, thường được hiểu là KQ Trái Đất (x. Khí quyển Trái Đất).