Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẢI ĐỊNH

(tên thật: Nguyễn Hoàng Tông, tức Bửu Đảo; 1885 - 1925), vua triều Nguyễn (1916 - 25). Lên ngôi do toàn quyền Đông Dương sắp đặt. Năm 1922, khi sang Pháp dự Hội chợ thuộc địa ở Macxây (Marseilles), Nguyễn Ái Quốc đã viết vở hài kịch "Con rồng tre"; Phan Chu Trinh gửi "Thư thất điều" để châm biếm và lên án.