Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIANG VĂN MINH

(1582 - 1639), nhà ngoại giao yêu nước dưới triều Lê Thần Tông (1619 - 43). Quê làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, tỉnh Hà Tây. Đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1628), làm quan đến chức thái bộc tự khanh. Nhiều lần tham gia các đoàn sứ bộ giao tiếp với nhà Minh. Mùa đông 1637, làm chánh sứ, dẫn đầu đoàn sứ sang Trung Quốc. Quan đại thần nhà Minh vừa muốn thử tài vừa muốn làm nhục quốc thể Đại Việt, đã ra câu đối "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" (Đồng trụ đến nay rêu đã xanh) ý nhắc lại chuyện Mã Viện đánh bại cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chôn cột đồng làm mốc biên giới. Ông đối lại "Đằng giang tự cổ huyết do hồng" (sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ), ý nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, nhắc lại việc Ngô Quyền diệt quân Nam Hán, Lê Hoàn đánh quân Tống và Trần Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sông Bạch Đằng.