Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT ĐỘNG MẶT TRỜI

sự xuất hiện các vệt đen và vệt sáng trong khí quyển Mặt Trời. Phần trên cùng của khí quyển Mặt Trời gọi là nhật hoa, trong đó có các bùng nổ sắc cầu và tia lửa; các vệt sáng bùng nổ ở đó biểu hiện sự không đồng nhất về nhiệt độ và mật độ. HĐMT xuất hiện và phát triển theo chu kì 11 năm, có ảnh hưởng đến các quá trình ở Trái Đất.