Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG XUYÊN HẦM

(cg. hiệu ứng đường hầm), hiện tượng một hạt vi mô (như điện tử, hạt a, vv.) chui qua hàng rào thế năng có độ cao lớn hơn năng lượng của nó. Được giải thích bằng các nguyên lí lượng tử. HƯXH giải thích các hiện tượng phân rã anpha, tự phát xạ điện tử, tự ion hoá của các nguyên tử trong điện trường mạnh, vv. Xác suất của HƯXH càng lớn khi bề rộng của rào thế càng nhỏ và năng lượng của hạt "chui" càng gần đỉnh của rào thế. HƯXH cũng là cơ sở cho hoạt động của điôt xuyên hầm.