Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẬU LÊ

vương triều phong kiến Việt Nam (1428 - 1789). Người sáng lập là Lê Lợi (tức Lê Thái Tổ). Gồm 2 giai đoạn: Lê Sơ (1428 - 1527) và Lê Trung hưng (1533 - 1789) (x. Lê Sơ; Lê Trung hưng).