Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ

đại lượng có giá trị không thay đổi. Các HS thường được kí hiệu là const.