Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HALOGEN

(A. halogen), các nguyên tố hoá học nhóm VII A bảng tuần hoàn các nguyên tố, gồm flo, clo, brom, iot và atati (nguyên tố phóng xạ). Được đặc trưng bằng bảy điện tử hoá trị, cho nên dễ dàng nhận thêm một điện tử để trở thành anion. Phân tử halogen có hai nguyên tử (F2, Cl2, Br2...), nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần theo phân tử khối. Ít tan trong nước; tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Có tính oxi hoá mà độ mạnh giảm cùng với phân tử khối. Tính khử thể hiện rõ rệt ở iot và atati.