Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẢI NAM

(Hainan), đảo đồng thời là một tỉnh của Trung Quốc, nằm ở Biển Đông, phía nam bán đảo Lôi Châu. Dân số 7,240 triệu (1996). Diện tích 34 nghìn km2. Phía bắc HN là đồng bằng, phía nam và trung tâm là miền núi (đỉnh cao nhất 1.867 m). Rừng nhiệt đới thường xanh. Mỏ than. Trồng bông, lúa, mía. Thành phố chính: Hải Khẩu (Haikou).