Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẢI MÃ

cấu trúc của não, nằm ở nền của sừng dưới não thất bên, có hình cong quặp lại như đầu con hải mã (cá ngựa). Là trung tâm phân tích khứu giác và có vai trò trong một số rối loạn về khứu giác (sợ ngửi). Ở người, HM kém phát triển so với động vật có vú nói chung.