Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"HÀ NỘI MỚI"

cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội. Tiền thân là báo "Thủ đô", xuất bản không đều kì trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến (1946) và đình bản trước 10.1954. Hà Nội giải phóng, từ 24.10.1957, "Thủ đô" tái bản ra hằng ngày. Từ 1.1.1959, hợp nhất với "Hà Nội hàng ngày" - một tờ báo tư nhân, thành "Thủ đô Hà Nội"; từ 29.1.1968, lại gộp với "Thời mới" cũng là báo tư nhân, thành "HNM". Số 1 ra ngày 31.1.1968, trở thành một tờ báo hằng ngày có uy tín. Hiện nay, "HNM" phát hành hằng ngày 40 - 50 nghìn bản. Từ 4.1989, ra thêm tờ "Hà Nội mới chủ nhật" 8 trang in màu với nội dung phong phú, hấp dẫn. Đến 30.3.1995, "Hà Nội mới chủ nhật" đổi thành "Hà Nội mới cuối tuần" và số cuối tháng "Hà Nội ngày nay". Trụ sở: 44 Lê Thái Tổ (Hà Nội). Văn phòng đại diện tại 43 Nguyễn Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.