Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀ NỘI CHIẾN ĐẤU

cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội (19.12.1946 - 17.2.1947), mở đầu toàn quốc kháng chiến. Trước những hoạt động khiêu khích có tính toán (đặc biệt việc gửi ba tối hậu thư liên tiếp trong hai ngày 18 - 19.12) cùng với việc Pháp khước từ tiếp xúc với Việt Nam, cuộc kháng chiến bắt đầu lúc 20 giờ ngày 19.12.1946, sau tín hiệu điện tắt (phá Nhà máy điện Yên Phụ). Kháng chiến diễn ra khắp Hà Nội, nhưng ác liệt nhất là Liên khu 1 (quận Hoàn Kiếm ngày nay); tại đây, Việt Nam có một tiểu đoàn (đến 7.1.1947, phát triển thành Trung đoàn Thủ đô), với tinh thần bám trụ và chiến đấu quả cảm, đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tiêu biểu là trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ phủ của 45 tự vệ, do chính trị viên Lê Gia Định (cảm tử quân số 1 của Liên khu) chỉ huy diệt 122 lính lê dương Pháp, 7 xe tăng và xe chiến đấu. Mặc dù trang bị thô sơ nhưng do chuẩn bị sẵn và chủ động, chỉ trong ngày đầu, quân dân Hà Nội đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 300 quân Pháp, 12 xe tăng và xe chiến đấu. Sau gần hai tháng giam chân, tiêu diệt và tiêu hao một bộ phận quan trọng lực lượng Pháp, bảo vệ việc rút ra vùng kháng chiến của các cơ quan trung ương an toàn, Trung đoàn Thủ đô đã rút lui thắng lợi.