Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀ ĐỤC ĐÁ

tên gọi một số loài thân mềm thuộc họ Pholadidae, bộ Mang tấm (Eulamellibranchia), lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia), có khả năng đục khoét đá và các vật thể rắn ở biển. Vỏ mỏng trắng, phía trước vỏ nhô lên các gai. Hai mảnh vỏ dính với ba đôi cơ, khiến cho vỏ có thể xoay được 180o tựa mũi khoan. Mặt khớp vỏ không có răng, không có bản lề. Phân bố rộng trong nước lợ và nước mặn. Đục khoét đá, gỗ, làm hại các công trình thuỷ. Những chi đại diện: Pholax, Barnea, Marteria, Pholadus.