Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯNG NHỊ

(? - 43), một trong hai thủ lĩnh dòng Lạc tướng trong cuộc khởi nghĩa năm 40 - 43 chống ách thống trị nhà Đông Hán (Trung Quốc). Theo thần tích, bà là con thứ 2 của Man Thiện và là em Trưng Trắc. Xt. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Man Thiện.