Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

cơ cấu truyền chuyển động quay giữa các trục và để biến đổi số vòng quay. Gồm các bánh răng ăn khớp, bánh răng và thanh răng (tịnh tiến), trục vít và bánh vít (x. Cặp bánh răng). Có TĐBR một cấp (một cặp bánh răng) và TĐBR nhiều cấp (nhiều nhóm truyền tạo thành từ các cặp bánh răng, có tỉ số truyền khác nhau, ghép nối thành hộp tốc độ, hộp giảm tốc, vv). Theo loại ăn khớp răng, có TĐBR trụ, côn, trục vít, hypôit và hỗn hợp. Theo quan hệ truyền phức tạp, có: TĐBR hành tinh (cơ cấu truyền động bánh răng - cần, trong đó một số bánh răng cùng với cần di động hành tinh đối với bánh răng trung tâm, tỉ số truyền lớn, kích thước nhỏ, hiệu suất cao); TĐBR sóng (mômen xoắn được truyền bởi sóng biến dạng của phần tử mềm - bánh răng trụ ngoài thành mỏng, tỉ số truyền tới hàng trăm; TĐBR sóng ma sát - vít, được dùng trong cơ cấu nâng, máy công cụ và khí cụ đặc biệt chính xác, trong cơ cấu chấp hành của tên lửa, vệ tinh nhân tạo, vv). TĐBR được dùng rộng rãi trong các cơ cấu và máy hiện nay.

 

Truyền động bánh răng

a. Thẳng; b. Nghiêng; c. Chữ V; d. Côn; e. Bánh răng xoắn, góc giữa các trục 90o;

 g. Hypôit; h. Trục vít lõm (glôbôit)