Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUNG KỲ

một trong ba đơn vị hành chính của Việt Nam từ 6.6.1884, gồm 12 tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Từ 11.1946 gọi là Trung Bộ.