Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUNG ĐỐI HÀNH TINH

hiện tượng xảy ra khi một hành tinh ngoài (hành tinh có quỹ đạo lớn hơn quỹ đạo Trái Đất) ở vị trí mà Trái Đất nằm giữa hành tinh ấy và Mặt Trời, và cả ba cùng nằm trên một đường thẳng. Đó là khi hành tinh ở gần Trái Đất nhất. Vì quỹ đạo hành tinh là elip nên khoảng cách này có thể khác nhau trong những lần XĐHT khác nhau. Khi khoảng cách này nhỏ nhất, XĐHT được gọi là đại xung đối. Trong trường hợp hành tinh là Mặt Trăng, XĐHT được gọi đơn giản là xung đối.