Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XĂNG

hỗn hợp hiđrocacbon thấp có số nguyên tử cacbon chủ yếu từ C5 - C10; công thức phân tử trung bình của X là C8H17; ts = 40 - 200 oC; dùng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. Muốn động cơ làm việc bình thường, X cần có các tính năng cần thiết như có chỉ số octan cao, áp suất hơi phù hợp để động cơ dễ khởi động trong mọi thời tiết và không tắc nghẽn, hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Để có các tính năng đó, X được pha trộn từ các nguồn khác nhau, thường là: 1) Các phân đoạn chưng cất trực tiếp từ dầu mỏ; 2) X từ sản phẩm của các quá trình refominh, crackinh, hiđrocrackinh, ankyl hoá và đồng phân hoá; 3) Các phụ gia cần thiết nhằm làm tăng chỉ số octan, hạn chế sự oxi hoá,vv. Cùng với dầu điêzen, X là sản phẩm chính của công nghiệp lọc dầu trên thế giới hiện nay.