Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỂU HÀNH TINH

các vật thể chuyển động quanh Mặt Trời có kính thước 1 - 1.000 km. Tổng khối lượng của các THT trong Hệ Mặt Trời nhỏ hơn 1/700 khối lượng Trái Đất. Quỹ đạo của đa số các THT nằm giữa quỹ đạo của Hoả Tinh và Mộc Tinh (gọi là vành đai THT). Xt. Hành tinh.