Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾN HOÁ SAO

quá trình thay đổi các đặc tính vật lí và thành phần hoá học của các ngôi sao. Quá trình THS được nghiên cứu trên cơ sở so sánh các đặc tính vật lí của một loại sao thuộc các thời kì tiến hoá khác nhau. Được chia thành các giai đoạn: 1) Giai đoạn ngưng tụ hấp dẫn: thời kì đầu tiên hình thành các phôi sao từ bụi khí loãng giữa các sao dưới tác dụng của lực hấp dẫn. 2) Giai đoạn xuất hiện các nguồn năng lượng nhiệt hạch trong lòng các sao, như Mặt Trời hiện nay. 3) Giai đoạn suy sập hấp dẫn: nguồn năng lượng nhiệt hạch cạn kiệt, các sao co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn của chính nó dẫn đến những vụ bùng nổ (x. Sao siêu mới) và sau đó trở thành các sao lùn trắng (nếu khối lượng m của nó gần bằng khối lượng mo của Mặt Trời), hoặc sao nơtron (nếu 1,5 mo < m=""><>÷ 10 mo) hoặc hốc đen (nếu m > 3 ÷ 10 mo). Trên đây chỉ là sơ lược quá trình THS mà ta biết cho đến nay. Xt. Sao; Suy sập hấp dẫn; Hốc đen.