Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN LỆ PHÁP

bản án hoặc quyết định của toà án được xem như là ví dụ hoặc căn cứ pháp lí cho việc giải quyết các trường hợp pháp lí tương tự xảy ra sau đó. Toà án cố gắng giải quyết vụ án trên cơ sở những nguyên tắc đã được xác định trong các vụ việc trước mà có những yếu tố hoặc nguyên tắc pháp lí gần giống với vụ việc đang xem xét. Như vậy, kết luận của bản án hoặc quyết định hành chính trước cho một vụ án hoặc vụ kiện hành chính tương tự sẽ là khuôn mẫu để toà án tiếp tục giải quyết các vụ việc sau đó.