Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT CÓ PHÔI

(cg. thực vật bậc cao), thực vật có cơ thể phân hoá thành thân, lá, rễ, xuất hiện mô dẫn, mô cơ, mô che chở, mô đồng hoá và mô phân sinh. Lỗ khí xuất hiện và cơ quan sinh sản đa bào. Nguồn gốc xuất hiện từ dạng tổ tiên là Tảo và phân hoá theo hai hướng: hướng tiêu giảm thể bào tử (Rêu) và tiêu giảm thể giao tử (Thông đất, Cỏ tháp bút, Dương xỉ, Thực vật hạt trần và Thực vật hạt kín).