Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT CÓ MẠCH

(Trachaeophyta), những thực vật có tế bào phân hoá thành mô dẫn gồm xylem và phloem. Mô dẫn truyền nước và các chất dinh dưỡng nuôi cây cũng góp phần làm tăng độ cứng và độ chống đỡ cho cây. Đây cũng là đặc tính đặc trưng của TVCM (Dương xỉ và Thực vật có hạt). TVCM có khả năng sinh trưởng thẳng đứng lên trên cũng như trong đất. Phân bố rộng, chúng có khả năng phát triển trên những vùng đất khô cằn, kể cả những nơi mà thực vật nguyên thuỷ, các loài cây không có mạch như Rêu cũng không thể tồn tại được.