Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT CÓ HẠT

(Spermatophyta), trong nhiều hệ thống phân loại, được xem là một nhóm thực vật gồm tất cả các cây có hạt và được chia thành hai ngành: Thực vật hạt kín (Angiospermae) và Thực vật hạt trần (Gymnospermae). Trong một số hệ thống phân loại khác, TVCH được xem là ngành gồm hai lớp: Thực vật hạt trần và Thực vật hạt kín (xt. Thực vật có mạch).