Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT

những sinh vật có khả năng tạo chất dinh dưỡng cho bản thân từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phân tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp. Quá trình này sử dụng năng lượng ánh sáng được hấp thụ do sắc tố màu lục (diệp lục) có trong các TV. Trong số đó, ngoại lệ có nấm không có chất diệp lục, dinh dưỡng bằng các chất hữu cơ lấy từ các sinh vật khác hoặc từ những mô chết. Đặc điểm của TV là vách tế bào bằng xenlulozơ, không có khả năng chuyển động tự do (trừ một số TV hiển vi); thường phản ứng rất chậm với kích thích. Tuỳ theo sản phẩm đầu tiên tạo ra trong quang hợp người ta chia ra: TV C3, TV C4, TV CAM. Xt. Động vật.