Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN THẠCH SẮT ĐÁ

tên chung để chỉ các thiên thạch rất hiếm gặp, nằm trong các khối đá có các khoáng vật silicat (olivin, piroxen), chứa một lượng lớn (ít nhất 25%) sắt và niken, thường hàm lượng của 2 nguyên tố này gần như nhau.