Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN ĐỊA HỘI

phong trào đấu tranh chống Pháp dưới hình thức hội kín ở Nam Kỳ trong những năm đầu thế kỉ 20. Có ảnh hưởng ít nhiều từ phong trào Nghĩa Hoà đoàn chống đế quốc ở Trung Quốc cuối thế kỉ 19. Trong những năm Chiến tranh thế giới I (1914 - 18), ở Nam Kỳ có từ 70 đến 80 hội kín, có hội do những người lính khố đỏ đứng đầu. Mục đích chủ yếu của TĐH là chống Pháp, quan lại tham ô, khôi phục Việt Nam. Tôn giáo và phương thuật (pháp sư, bùa chú, uống máu ăn thề, dùng tiếng lóng, dấu hiệu riêng để liên lạc, vv.) giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và tổ chức hội viên. Địa bàn hoạt động rộng: Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Bến Tre, Châu Đốc. Tham gia tấn công trụ sở mộ lính ở Mỏ Cày (đêm 2 rạng 3.2.1916), đột nhập phá Khám lớn Sài Gòn (đêm 14 rạng 15.2) nhằm giải thoát Phan Xích Long, vv. Là phong trào tự phát mang nặng tính huyền bí, nhưng thể hiện tinh thần quật khởi của nông dân Nam Kỳ trong phong trào yêu nước chống Pháp.