Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÍCH CA MÂU NI

(Sakyamuni), tên gọi sau khi đã thành Phật của Tất Đạt Đa (Siddharta) thuộc bộ tộc Thích Ca (Sakya). Tất Đạt Đa là con vua Tịnh Phạn (Suddhohana), quốc vương một tiểu vương quốc đóng đô ở Ca Tì La Vệ (Kapilavastu), nay thuộc Nêpan. Có nhiều thuyết khác nhau về năm sinh của Tất Đạt Đa (x. Phật đản). Sau khi lấy vợ và sinh 1 con trai thì ông xuất gia vào năm 29 tuổi. Đến năm 36 tuổi đắc đạo, đi truyền giáo nhiều nơi, tịch năm 80 tuổi. Lập ra Phật giáo (x. Đạo Phật). Các cao tăng Trung Quốc và Việt Nam thường lấy pháp danh có chữ Thích đứng đầu để chỉ thuộc dòng họ Thích, theo quan niệm huyết thống Tất Đạt Đa là con người có thật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni (nhà thông thái họ Thích Ca) là vị Phật lịch sử. Trái lại Phật Đa Bảo, Phật Di Lặc... là những vị Phật thần thoại.