Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ HỆ MÁY TÍNH

(A. computer generation, Ph. génération d’ordinateurs), họ các máy tính được chế tạo bởi cùng một công nghệ.

Các máy tính cơ điện đầu tiên bao gồm: máy dùng bìa đục lỗ của Holerit (H. Hollerith; 1890), máy lập bảng của IBM (1933), máy tính rơle của Bell Labs (1939), máy tính của Xuzơ (K. Zuse; 1940), máy tính của Havơt (Harvard) - IBM MARK I (1944), vv.

Thế hệ thứ "không" bao gồm các máy tính được xây dựng từ đèn điện tử chưa được giảm thiểu kích thước. Máy ENIAC được chế tạo từ 1942 đến 1946 tại Trường Đại học Penxynvania (Pensylvania), gồm 18.000 đèn điện tử. Máy tính điện tử đầu tiên SSEC của IBM (trình diễn ngày 27.1.1948). Máy tính theo nguyên lí lưu trữ chương trình ENIAC (trình diễn ngày 15.9.1948). Máy tính của Trường Đại học Manchextơ (Manchester) EDVAC (11.1948).

Thế hệ thứ nhất (1950 - 59) dựa trên công nghệ đèn điện tử đã được làm giảm thiểu kích thước. Từ 1950 đến 1954 là thời kì phát triển các loại bộ nhớ nhanh và kết thúc bằng việc dùng bộ nhớ kiểu lõi từ một cách phổ biến. Thời kì tiếp theo dành cho việc phát triển các thiết bị phụ trợ khác cho máy tính như băng từ, đĩa từ, máy in, vv.

Thế hệ thứ hai (1959 - 63) dựa trên công nghệ bóng bán dẫn và bộ nhớ lõi ferit. Các máy tiêu biểu của thời kì này là LARC, Stretch và Gamma 60. Các nguyên lí xử lí theo lô, hệ thống điều phối, hệ thống ngắt, đa chương trình, sử dụng chung, hệ trực tuyến... cũng được phát triển.

Thế hệ thứ ba (1964 - 72) dựa trên công nghệ vi mạch cỡ nhỏ, kết hợp một số linh kiện rời rạc với các mạch tích hợp. Máy tính tiêu biểu của thời kì này là IBM 360.

Thế hệ thứ tư (từ sau 1972) dựa trên công nghệ mạch tích hợp cỡ cực lớn (x. VLSI) và sử dụng chủ yếu các bộ nhớ bán dẫn. Đã xuất hiện các siêu máy tính với tốc độ tính toán hàng trăm triệu phép tính/giây. Vào thập niên 1980 - 90, người ta nói đến thế hệ thứ năm các máy tính có kiến trúc tính toán song song và khả năng xử lý tri thức, tuy nhiên các tính năng đó của máy tính vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh đó, ngày càng phổ cập rộng rãi việc sử dụng máy vi tính, bản thân việc phát triển các máy vi tính cũng đã trải qua nhiều thế hệ khác nhau từ thập niên 1980 đến nay.