Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN NỮ

chòm sao Hoàng đạo; kí hiệu khoa học Vir. Các ngôi sao sáng nhất: a - Vir tương ứng với cấp sao 1,2 và 2,95. Qua chòm sao này, Mặt Trời đến điểm thu phân. Đã phát hiện thấy trong TN có nguồn bức xạ vô tuyến lớn ngoài Thiên hà, kí hiệu là Vir A. Ở Việt Nam khoảng tháng 4, TN mọc từ đầu hôm đến sáng thì lặn. Lùi về phía trước (hoặc sau) tháng 4, thời điểm mọc sẽ muộn hơn (hoặc sớm) hơn.

 

Thần nữ