Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỊ THỰC

dấu hiệu đặc biệt được in hoặc gắn vào hộ chiếu cho phép người mang hộ chiếu đó được quyền đi ra (xuất cảnh), đi vào (nhập cảnh) hay đi qua (quá cảnh) lãnh thổ của một quốc gia. Tuỳ theo hướng đi, có các loại TT: xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, nhập - xuất cảnh, xuất - nhập cảnh. Trong các loại này có TT thường và TT ngoại giao. TT ngoại giao là TT đặc biệt được cấp cho thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao của phái đoàn chính thức đi thăm nước ngoài hay đi dự hội nghị quốc tế, giao thông viên ngoại giao, vv. TT ngoại giao còn có thể được cấp cho thành viên của cơ quan đại diện lãnh sự. Chỉ sau khi được cấp TT thì người mang hộ chiếu mới được lực lượng biên phòng ở cửa khẩu cho phép xuất, nhập cảnh hay quá cảnh. Miễn TT chỉ đặt ra khi đã có hiệp định riêng được kí kết giữa hai nước hữu quan. TT được cấp theo một thời hạn nhất định và có giá trị trong thời gian đó. Có TT sử dụng một lần, nhưng cũng có TT sử dụng nhiều lần. Pháp luật của từng quốc gia quy định cơ quan nhà nước nào của mình ở trong và ngoài quốc gia được cấp TT và được cấp loại nào (thường hay ngoại giao). Việc áp dụng TT giúp cho nhà nước có thể kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng người nước ngoài ra vào nước mình. Hiện nay, có một số nước áp dụng miễn TT theo những điều kiện nhất định đối với một số đối tượng nhất định (vd. khách du lịch ngắn hạn) bằng việc kí với nhau hiệp định miễn TT cho công dân nước họ, vd. giữa các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU). Việt Nam đã kí nhiều hiệp định miễn TT với nhiều nước như Cămpuchia, Lào, Cuba, Trung Quốc, Nga, Bêlarut, Ukraina, Mông Cổ... (thường là với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ); với Thái Lan và Philippin, Việt Nam đã kí thoả thuận miễn TT có thời hạn cho cả hộ chiếu phổ thông. Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, đặc biệt là Nghị định 05/2000/NĐ - CP ngày 3.3.2000 nhằm đơn giản hoá các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam đối với công dân Việt Nam và khách nước ngoài.