Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ

(cg. vỏ hai mảnh, hai mảnh vỏ), lớp động vật không xương sống thuộc ngành Thân mềm (Mollusca), có vỏ cứng gồm hai mảnh đối xứng trái phải và có mang tấm, mặt trong có lớp xà cừ màu trắng, xanh, hồng thường ánh ngũ sắc bao bọc cơ thể mềm bên trong. Sống vùi trong bùn cát ở đáy nước chỉ để lộ hai xi phông ở cuối cơ thể, khi bò chân thò ra có dạng hình rìu (do đó còn có tên gọi là lớp Mang tấm Lamellibranchia hay lớp Chân rìu Pele). Hiện đã biết khoảng 8.100 loài đang sống và 12.000 loài hoá thạch. Phần lớn sống ở biển, số loài sống ở nước ngọt chiếm tỉ lệ 12 - 16%. Trong thuỷ vực nước ngọt Việt Nam, thường gặp các đại diện thuộc các bộ SchizodotanaHeterodonta. Ở Việt Nam, gặp khoảng 200 loài, trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao như trai sông, trai cánh, trai điệp, trai cóc, trùng trục, tu hài. Vỏ thường được dùng làm đồ mĩ nghệ; thịt TMHMV là nguồn thực phẩm được nhiều người ưa chuộng. Một số loài cho ngọc như trai ngọc đang được gây nuôi.