Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÁP MẮM

di tích kiến trúc ở xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, có niên đại khoảng thế kỉ 8, đã bị phá hủy hoàn toàn. Tại đây tìm thấy rất nhiều tác phẩm điêu khắc với các đề tài người và các con vật linh như nữ thần đầu người mình chim (Kinnara), chim thần (Garuđa), thuỷ thần (Makara), linh thú kết hợp giữa voi và sư tử (Gajasimha)... có kích thước lớn tiêu biểu cho phong cách Bình Định, một phong cách có nhiều mối quan hệ với nghệ thuật Đại Việt thời Lý - Trần và nghệ thuật Cămpuchia [thời Ăngko (Ankor)].