Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH THÁI

(tên huý: Nguyễn Phúc Bửu; 1879 - 1954), vua thứ 10 triều Nguyễn. Con vua Dục Đức. Lên ngôi năm 1889, đặt niên hiệu là Thành Thái. Có tinh thần yêu nước, liên hệ với phong trào Đông du. Năm 1907, bị toàn quyền Đông Dương ép thoái vị, nhường ngôi cho con là Duy Tân (1907 - 16). Bị giam ở Vũng Tàu và đày đi an trí ở đảo Rêuyniông (Réunion; Châu Phi). Năm 1947, về nước. Mất tại Sài Gòn.