Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH NỘI (HUẾ)

(cg. Đại Nội), khu vực Hoàng thành Huế, bao gồm cả Tử Cấm thành. TN nằm trong lòng kinh thành Huế diện tích hơn 36 ha, hình thành 9 khu vực có tường ngăn cách riêng biệt nhau; tường bao cao 4,30 m, dày 1,05 m, có 4 cửa: Ngọ Môn (cửa chính ở mặt đông nam), Hiển Nhơn, Chương Đức, Hoà Bình; bao quanh tường thành có hào nước (Kim Thuỷ Từ), và có 4 cầu (Kim Thuỷ Kiều) ứng với 4 cửa. TN là nơi làm việc của triều đình và sinh hoạt của hoàng gia, nơi thờ phụng của hoàng tộc. Trong thành có trên 100 lâu đài và cung điện có giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc, được bắt đầu xây dựng từ 1804, nhưng xây dựng quy mô lớn từ 1838 (đời vua Minh Mạng). Các công trình quan trọng nhất trong TN: điện Thái Hoà, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, điện Phụng Thiên, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh... Xt. Huế; Kinh thành Huế.


Thành Nội

Mặt bằng tổng thể kiến trúc Thành Nội

1. Ngọ Môn; 2. Sân Đại triều; 3. Điện Thái Hoà; 4. Hiển Lâm Các;

5. Đại Cung Môn; 6. Điện Cần Chánh; 7. Điện Càn Thành;

8. Thế Miếu; 9. Hồ Thái Dịch; 10. Hồ Ngự Hà; 11. Cầu Trung Đạo; 12. Lầu

Tịnh Minh; 13. Cung Trường Sinh; 14. Hồ Kim Thuỷ;

15. Đảo trên hồ; 16. Hậu Bổ.