Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"THANH NIÊN"

1. Tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, cơ quan của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Xuất bản hằng tuần bằng tiếng Việt vào ngày chủ nhật. Số đầu ra ngày 21.6.1925. Báo 4 trang, khổ 18 x 24 cm, mỗi kì in khoảng 100 số tại Trung Quốc. Chuyển về nước theo đường dây liên lạc riêng, được các cơ sở cách mạng nhân lên thêm thành nhiều bản và bí mật phát hành rộng rãi. "TN" do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách từ tháng 6.1925 đến tháng 4.1927, ra được 88 số. Sau khi Nguyễn Ái Quốc rời Trung Quốc, báo còn tiếp tục ra một thời gian nữa. Ngoài Nguyễn Ái Quốc là cây bút chính, tham gia biên tập còn có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm, vv.

"TN" đặt cơ sở chính trị và lí luận cho đường lối cách mạng Việt Nam: chống đế quốc, phong kiến, giành độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội; truyền bá chủ nghĩa Mac - Lênin; xây dựng lực lượng, chuẩn bị về chính trị, lí luận, tư tưởng và tổ chức xúc tiến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. "TN" có tác động to lớn đối với tiến trình cách mạng, mở đường đi đến Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Thực dân Pháp rất lo sợ trước ảnh hưởng của báo "TN". Hầu hết các số báo rơi vào tay chúng đều được dịch toàn văn ra tiếng Pháp để chúng nghiên cứu, tìm cách đối phó và phá hoại Cách mạng Việt Nam.

"TN" mở đầu dòng báo chí cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ 1985, ngày 21.6 hằng năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy làm "Ngày báo chí Việt Nam", nay là "Ngày báo chí cách mạng Việt Nam" (x. Ngày báo chí cách mạng Việt Nam).

2. Báo - diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Số đầu ra ngày 3.1.1986. Từ một tuần báo với tên gọi ban đầu "Tuần tin Thanh niên", nay "TN" xuất bản liên tục 7 kì/tuần. Ấn phẩm chính là báo "TN" hằng ngày ra 6 kì/tuần và ấn phẩm phụ là báo "Thanh Niên cuối tuần" 1 kì/tuần, ra ngày chủ nhật. Số lượng phát hành: 300 nghìn bản/kì. In và phát hành cùng một lúc tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ. Từ 25.9.2003, phát hành báo "TN" điện tử bằng tiếng Việt tại địa chỉ: www.thanhnien.com.vn. Huân chương Lao động hạng ba (1996), Huân chương Lao động hạng hai (2001).