Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẾ NAM GIAO

(cg. tế Giao), nghi lễ tế Trời do nhà vua chủ trì hằng năm. Theo Kinh Lễ, người ta đắp một gò đất hình tròn ở phía nam kinh thành, hằng năm vào tiết Đông chí, với tư cách là "con Trời" (Thiên tử), vua thân hành ra tế lễ Trời ở đó, báo cáo công việc của một năm cũ, và cầu mưa thuận gió hoà, người yên, vật thịnh cho một năm mới. Ở Việt Nam, đàn Nam Giao thời Lê ở khu vực phố Mai Hắc Đế (Hà Nội), mỗi năm chọn một trong ba ngày Tết để vua làm lễ tế Giao. Ở Huế cũng còn di tích đàn Nam Giao.