Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẢ AO

nhân vật tương truyền giỏi về thuật phong thuỷ. Người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tên họ thật không rõ. Trong sách "Lịch triều hiến chương loại chí", Phan Huy Chú cho biết ông tên là Hoàng Chiêm, hoặc Hoàng Chỉ. Ở quê hương ông, không có gia phả nhưng lưu truyền tên ông là Vũ Đức Huyền. Truyền thuyết cho rằng, làng này có phong tục này, làng kia có nghề nghiệp kia là do Tả Ao lấy đất cho hoặc chỉ cho hướng dựng đình làng mà sinh ra. Lại có truyền thuyết nói ông dùng thuật phong thuỷ giúp người nghèo hèn trị kẻ ác, nhưng không dùng để mưu lợi cho mình và cho con cháu. Chuyện về Tả Ao thường mang tính chất hài hước để châm biếm những người hám lợi cầu danh.