Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG TÁC MẠNH

tương tác mạnh nhất trong các tương tác giữa các hạt cơ bản, trong đó có các hadron tham gia. Một trường hợp riêng của TTM là lực hạt nhân. Bán kính tác dụng của TTM vào khoảng 10-13 cm. Lí thuyết hiện đại của TTM là sắc động lực học lượng tử. TTM có vai trò quan trọng trong thiên nhiên, nó giữ các nuclon trong hạt nhân khiến hạt nhân nguyên tử bền vững. Xt. Lực hạt nhân; Sắc động lực học lượng tử.