Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỨ BẤT TỬ

hệ thống thần linh được người Việt suy tôn vào hàng thượng đẳng tối linh thần, gồm có bốn vị (được gọi là TBT): 1) Tản Viên Sơn Thánh, vị thần nông nghiệp giúp dân trị thuỷ, được coi là vị tổ của bách thần nước ta; 2) Phù Đổng Thiên Vương, tướng của nhà Trời được phái xuống nước Nam giúp người Nam dẹp giặc. Đánh đuổi xong quân giặc, lại về Trời; 3) Chử Đồng Tử, vị thần giúp dân làm nghề sông nước, lưới chài và có manh nha trao đổi hàng hoá; 4) Liễu Hạnh công chúa hay còn gọi Mẫu Liễu. Mẫu Liễu mới xuất hiện vào cuối thế kỉ 16, khi mà thuyết "Tam tài" thịnh hành trên đất Đại Việt. Đó là Thiên - Địa - Nhân dung hợp.