Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VE SẦU

(Cryptotympana pustulata), loài côn trùng, họ Ve sầu (Cicadae). Vỏ cứng, có đốt; có nhiều ở các vùng có cây to. Sau khi trứng nở, cá thể non (thiếu trùng) chưa có cánh, sống ở dưới đất; sau khi lột xác thành trưởng thành có cánh và sống ở trên cây. Xác lột của VS được dùng làm thuốc (x. Xác ve sầu).