Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ HỌC

khoa học về tự nhiên, chuyên nghiên cứu những quy luật đơn giản nhất và chung nhất của thế giới vật chất. Vì tính chất chung đó, VLH và các định luật của nó là cơ sở cho toàn bộ khoa học tự nhiên, của thế giới quan duy vật và nhận thức luận biện chứng. VLH chia ra các ngành: vật lí hạt cơ bản, hạt nhân nguyên tử, nguyên tử, phân tử, chất rắn, plasma, vv. VLH còn phân thành vật lí lí thuyết, vật lí thực nghiệm. VLH là ngành khoa học chính xác, các quy luật cơ bản được thể hiện bằng các phương trình toán học. Các ngành cơ bản của vật lí lí thuyết là: cơ học cổ điển, điện động lực học, nhiệt động học, vật lí thống kê, thuyết tương đối, cơ học lượng tử, thuyết trường lượng tử. Các ngành vật lí thực nghiệm có nhiệm vụ kiểm chứng các kết luận lí thuyết và phát hiện các hiện tượng vật lí mới, sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại như máy gia tốc, máy tính điện tử, vv. Trong sự giao nhau của VLH và những môn khoa học tự nhiên khác, nảy sinh những môn vật lí sinh học, vật lí thiên văn, địa vật lí, hoá lí, vv. VLH là cơ sở của toàn bộ công nghệ và kĩ thuật hiện đại, kể cả những ngành mới như kĩ thuật vũ trụ, năng lượng hạt nhân, điện tử học lượng tử, tin học, vv. Những phương hướng nghiên cứu hiện đại của vật lí học là các quy luật tương tác và cấu trúc sâu của thế giới vi mô và đại vĩ mô.