Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CUỐN CHIẾU

tên gọi chung của hai bộ Nhiều chân (Sphaerotheiida, Glomerida) và Chân đôi (Diplopoda). Phân bố khắp Trái Đất, trừ Nam Mĩ và Nam Cực. Khi gặp nguy hiểm, chúng thường cuộn mình lại như hòn bi và tiết ra chất hôi từ tuyến tự vệ. Ở nhiều vùng nhiệt đới, CC sinh sống trên cây, con đực dẫn dụ con cái bằng tiếng kêu phát ra từ cơ quan cọ xát âm thanh. Phát triển bằng hình thức tiệm biến thái không hoàn toàn. Khoảng 10 nghìn loài. Ăn lá, một số loài ăn động vật.