Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠTERI

(A. deuterium),  hoặc D. Đồng vị nặng và bền của hiđro, có số khối bằng 2 và nguyên tử khối là 2,014190. Hạt nhân của nguyên tử D (gọi là đơtron) gồm 1 proton và 1 nơtron. D được phát hiện năm 1932. Trong tự nhiên, hàm lượng D so với hiđro nằm trong khoảng 0,015 - 0,02% (nguyên tử). Hai nguyên tử D và một nguyên tử oxi kết hợp với nhau tạo thành một phân tử nước nặng (D2O). D dễ dàng thay thế hiđro (H) trong các hợp chất hoá học, vì vậy sự thay H bằng D được sử dụng để xác định cơ chế phản ứng hoá học, nhất là phản ứng hữu cơ (phương pháp nguyên tử đánh dấu). D có vai trò quan trọng trong công nghệ năng lượng hạt nhân (xt. Nước nặng). D đang được nghiên cứu để thực hiện phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, là phản ứng trong đó các hạt nhân D kết hợp với nhau hoặc với các hạt nhân triti T () ở nhiệt độ rất cao và toả ra năng lượng rất lớn. Xt. Phản ứng nhiệt hạch.