Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẢM XÚC

phản ứng tình cảm chủ quan mạnh của con người và động vật cao cấp phát sinh khi nhận được kích thích từ bên ngoài và bên trong cơ thể. CX là một trong những hình thức phản ánh thực tế khách quan trong bộ não và được biểu hiện bằng thái độ của người và động vật với sự vật và các hiện tượng xung quanh. CX kèm theo biểu hiện sinh lí (thay đổi sắc mặt, nhịp tim, nhịp thở, hoạt động của các tuyến nội tiết, trạng thái cơ thể) và trạng thái tâm lí. CX đơn giản nhất là cảm giác bẩm sinh do tác nhân có ý nghĩa quan trọng đối với tồn tại của cơ thể (thức ăn, nhiệt độ, đau, vv.).

CX có ý nghĩa quan trọng đối với sự tích luỹ kinh nghiệm của cá thể, cho phép con người và động vật tập nhiễm những tập tính có ích, tránh được điều bất lợi cho cơ thể.